Важно

Център за професионално обучение към “Школа Карагьозови” ООД

Приемно време: ненормирано!

За уговаряне на среща в офиса използвайте информацията в 'Контакти'!

facebook 

26.05.2020

ОТ 01.06.2020 ПОДНОВЯВАМЕ НАШИТЕ ОБУЧЕНИЯ. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВИЖТЕ ТУК.

02.04.2019

От понеделник, 01.04.2019 г., Агенцията по заетостта стартира нов разширен прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”. Информацията е на Агенция по заетостта.

Център за професионално обучение към "Школа Карагьозови” ООД е одобрен Доставчик на обучение към Агенцията по заетостта по схемите на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020. В резултат на това е подписано Споразумение..

Обученията, които ще извършваме са следните: 

Професия (или част от професия): Оператор на компютър, Сътрудник в малък и среден бизнес, Икономист, Оперативен счетоводител, Офис секретар, Компютърен график. 

Ключова компетентност 2 - Общуване на чужди езици: Английски език, Немски език. 

Ключова компетентност 4 - Дигитална компетентност: Компютърна грамотност, WORD за напреднали, EXCEL за напреднали, ACCESS, POWERPOINT, MS OUTLOOK, MS PROJECT, CORELDRAW, PHOTOSHOP, 3D STUDIO MAX, AUTOCAD, ARCHICAD, DREAMWEAVER и JOOMLA!.

 

30.09.2016

МТСП обявява процедура за безвъзмездна финансова помощ относно „Ваучери за заети лица“ в размер на 50 млн. лева ...

====================================================================

07.06.2016

Одобрени са над 100 млн. лева в подкрепа на бизнеса и гражданите ...

====================================================================

11.04.2016

ВАЖНО: /за безработни/

"Школа Карагьозови” ООД - Център за професионално обучение е Доставчик на обучение към Агенцията по заетостта по схемите на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.

Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост“ за безработни лица на възраст над 29 години.

ИНФОРМАЦИЯ В ПОМОЩ НА БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА,

желаещи да участват в Проект „Обучения и заетост”

 

Изисквания към безработните за включване в схема „Обучения и заетост”: Неактивни и безработни лица на възраст над 29 г., регистрирани в дирекции „Бюро по труда” (ДБТ);

Приоритетно ще бъдат подкрепяни безработни лица от целевата група, които:

- са с основно или по-ниско образование;

- са продължително безработни с регистрация в ДБТ от 12 и повече месеца;

- безработни на възраст над 54 г.

Възможности, които Проектът предоставя на безработните лица:

- Осигуряване на заетост на разкрити от работодателите работни места по Проекта, които заявяват работни места в сферата на осъществявани от тях дейности.

- Натрупване на ценен професионален опит и възможности за продължителна заетост за период до 12 месеца;

- Осигуряване на възможност за работа в Република България;

- Повишаване възможността за кандидатстване за работа;

- Осигуряване на възможност за включване в обучение и предоставяне на стипендии за периода на обучението.

====================================================================

11.04.2016

ВАЖНО: /за заети/

"Школа Карагьозови” ООД - Център за професионално обучение е Доставчик на обучение към Агенцията по заетостта по схемите на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.

Уведомяваме Ви, че Агенцията по заетостта ще стартира схема за обучение на заети лица от месец септември 2016г.

"Школа Карагьозови” ООД своевременно ще Ви информира за всички схеми за безплатно обучение на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" на Агенцията по заетостта.