Курс Компютърна графика

Център за професионално обучение към “Школа Карагьозови” ООД

Приемно време: ненормирано!

За уговаряне на среща в офиса използвайте информацията в 'Контакти'!

facebook 

УЧЕБЕН ПЛАН

за курс“ КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА” IIIта квал. степен

 

Професионално направление:  213  Аудио-визуални техники и производство на медийни продукти 
Наименование на професията:   213060  Компютърен график
Специалност:  2130601  Компютърна графика

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВЕ:

 

 №  Наименование на модулите  Общ брой часове   Брой часове по теория   Брой часове по практика 
B. Специфична за професия 213060 “Ком-пютърен график” задължителна професио-нална подготовка по специалност: 2130601 Компютърна графика  600 196 404
1 Web дизайн - DreamWeaver 190 58 132
2 Графичен дизайн и реклама – CorelDraw, PhotoShop 212 63 149
3 CAD приложения – AutoCad, ArchiCad 198 75 123

 

 ЦЕНА НА КУРСА: 1200 лв.   (при група най-малко от 8 курсисти)