Курс Офис секретар

Център за професионално обучение към “Школа Карагьозови” ООД

Приемно време: ненормирано!

За уговаряне на среща в офиса използвайте информацията в 'Контакти'!

facebook 

УЧЕБЕН ПЛАН

за курс“ОФИС СЕКРЕТАР” II-ра квал. степен

 

Професионално направление: 346 Секретарски и офис дейности
Наименование на професията: 346020 Офис секретар
Специалност: 3460201 Административно обслужване

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВЕ:

 

Наименование на модулите  Общ брой часове   Брой часове по теория   Брой часове по практика 
1 Секретарска практика 78 36 42
1.1 Здравословни и безопасни условия на труда. 6 2 4
1.2 Общи правила на трудово-правното законодателство 12 5 7
1.3 Бизнес комуникации   30 14 16
1.4 Икономика и организация на фирмата 18 9 9
1.5 Офис оборудване 12 6 6
2 Езиково обучение – английски език 72 31 41
3 Компютърно обучение 150 57 93
3.1 Операционна система WINDOWS 24 10 14
3.2 Текстообработващи програми  - MS WORD и документооборот 42 15 27
3.3 Електронни таблици - MS EXCEL 48 18 30
3.4 Автоматизиране на работата в офиса - OUTLOOK Сервизна програма WINDOWS EXPLORER Комуникации и връзки със света чрез INTERNET 36 14 22
  OБЩО: 300 124 176

 

ЦЕНА НА КУРСА: 600 лв.   (при група най-малко от 8 курсисти)