Център за професионално обучение към “Школа Карагьозови” ООД

Приемно време: ненормирано!

За уговаряне на среща в офиса използвайте информацията в 'Контакти'!

Курс по Практическо счетоводство

Курсът е подходящ за всеки, който иска да има определени познания в счетоводната област или желае да работи като счетоводител, но не притежава необходимия теоретичен и практически опит.

Обучението е насочено към собствениците или служителите на малки и средни предприятия, работещите в счетоводно-обслужващи фирми, а така също и за всички, които имат желание да придобият практически знания по счетоводство.

Програмата е изцяло ориентирана към практиката. Целта на обучението е да изгради умения за изготвяне и осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи отначало ръчно, а след това и със съответния счетоводен софтуер.

По време на курса ще получите ясна представа в какво се състои годишното счетоводно приключване, с кои основни счетоводни нормативни документи трябва да се съобразявате, както и с техните промени.

Като резултат от придобитите знания след завършването на курса ще можете да направите годишно приключване на фирма - подготвяне на финансови отчети: оборотна ведомост, баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал и справка за дълготрайните активи.

След успешно издържан изпит получавате Удостоверение за професионално обучение по част от професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“, специалност „Малък и среден бизнес“.

Преподаватели в курса са действащи счетоводители.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ И ЦЕНА:

  • курсът се провежда в работни дни, два или три пъти седмично по 4 или 5 уч. часа на ден (1 уч. час = 40 мин.).
  • цената включва: необходими учебни материали, обучение и издаване на сертификат след успешно издържан изпит.
  • изпитът се провежда в последния ден на курса.

  •  ЗА МОБИЛНО УСТРОЙСТВО ЗАВЪРТЕТЕ ЕКРАНА ХОРИЗОНТАЛНО!
Брой курсисти Продължителност (уч.ч.) Цена за един курсист
1 150 уч.ч. 3000 лв.
2 170 уч.ч. 1960 лв.
3 210 уч.ч. 1750 лв.
4 250 уч.ч. 1690 лв.

ЗАПИСВАНЕ:
  • записването става след заплащане на 1/3 от цената на курса, втората вноска се доплаща в началото на курса, а третата – 1 месец след началото на курса.

ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ НА ДРУГА ДАТА ИЗВЪН КУРСА (ЗА КУРСИСТИ, ОБУЧАВАНИ В ШКОЛАТА):

  • изпитът продължава до 3 астр. часа и се провежда в предварително уговорен ден и час.
  • цената на изпита и сертификата е 65 лв. и се заплаща преди провеждането му.

 

ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ НА КЛИЕНТИ, КОИТО НЕ СА ОБУЧАВАНИ В ШКОЛАТА:

  • изпитът продължава до 4 астр. часа и се провежда в предварително уговорен ден и час.
  • цената на изпита и сертификата е 85 лв. и се заплаща преди провеждането му.

 

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ КОНСУЛТАЦИИ: 

1 уч.ч.: 35 лв.

2 уч.ч.: 50 лв.

3 уч.ч. и повече: 20 лв. / уч. ч.

(1 уч. час = 40 мин.)