Курс по Предприемачество

Център за професионално обучение към “Школа Карагьозови” ООД

Приемно време: ненормирано!

За уговаряне на среща в офиса използвайте информацията в 'Контакти'!

facebook 

УЧЕБЕН ПЛАН

 за курс“ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” II-ра квал. степен

 

Професионално направление: 345 Администрация и управление
Наименование на професията: 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес
Специалност: 3450501 Малък и среден бизнес

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВЕ:

 

Наименование на модулите  Общ брой часове   Брой часове по теория   Брой часове по практика 
A. Обща задължителна професионална подготовка 136 49 87
1. Здравословни и безопасни условия на труда 8 6 2
2.  Основи на пазарната икономика 8 5 3
3.  Бизнес комуникации  и  изготвяне на фирмени документи. Бизнес-кореспонденция. 24 8 16
4.  Компютърно обучение 96 30 66
Б. Отраслова задължителна професионална подготовка единна за всички професии от професионално направление “Стопанско Управление и  администрация” 80 30 50
5. Счетоводство на фирмата 80 30 50
B. Специфична за професия 345050 “Сътрудник в малък и среден бизнес” задължителна професионална подготовка по специалност: 3450501 “Малък и среден бизнес“ 84 35 49
6. Икономика и управление на фирмата 30 12 18
7. Предприемачество и малък бизнес 40 15 25
8. Общи правила на трудово-правното законодателство 8 5 3
9. Управление на човешките ресурси 6 3 3
  ОБЩО 300 114 186

 

За лица със средно и по-високо образование, които имат нагласа за стартиране на самостоятелен бизнес и имат потребност от специализирано обучение за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения. Тези лица се нуждаят от подпомагане за разработване на бизнес план, както и консултиране за окончателно подготвяне на бизнес план.

 

ЦЕНА НА КУРСА: 600 лв.   (при група най-малко от 8 курсисти)