Учебна база

Център за професионално обучение към “Школа Карагьозови” ООД

Приемно време: ненормирано!

За уговаряне на среща в офиса използвайте информацията в 'Контакти'!

facebook 

Материално-техническа база

Центърът разполага със собствена материална база за офис и за занятия по теория и практика. Центърът притежава необходимите документи, издадени от компетентни органи, свързани със право за ползване като Център за компютърно обучение, санитарно–хигиенните изисквания и изискванията за пожарна и аварийна безопасност.

Материално-техническа база за провеждане на обучението:

Сграден фонд – собствен, масивна сграда - гр. Стара Загора, ул. „Любен Каравелов” 65, ет.6, офис 15 със съответните разрешения от ППО и ХЕИ.

Школата е в центъра на града, близо до автобусните спирки с климатизирани и отлично поддържани помещения. Разполага с 26 работни места оборудвани с компютри, разпределени в две зали, високоскоростна интернет връзка, стая за почивка и кафе пауза, стая за консултации, тоалетна с аксесоари и допълнителна зала. Осветлението е централно и локално – бяла светлина. Школата е с охранителна система.