Курс ARCHICAD

Център за професионално обучение към “Школа Карагьозови” ООД

Приемно време: ненормирано!

За уговаряне на среща в офиса използвайте информацията в 'Контакти'!

facebook 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ARCHICAD:

Курсът обхваща необходимите базови познания за работа с програмата с цел достигане на способности за самостоятелна работа и изработване на чертежите и 3D модела към архитектурния проект.

Програмата е базирана върху концепцията за създаване на виртуален модел на проектираната сграда.

Интегрира двумерното чертане и тримерното моделиране в единен процес.

Инструментът за зони ви позволява да идентифицирате тримерни пространства и съхранява многобройни атрибути и свойства, свързани с тези пространства.

Лесно можете да идентифицирате стаи или групи помещения (напр. отделения или площи със сходно предназначение) с помощта на цветни щриховки, а освен това с едно щракване на мишката можете да ги обозначите с идентификатори на зони (или пространствени етикети).

Автоматичната и асоциативна функция за размери в ARCHICAD отчита характеристиките на проекта.

На практика това означава, че можете свободно да разработвате и редактирате всички елементи на вашия проект: при това, създадената до момента верига от асоциативни оразмерявания се актуализира постоянно и автоматично, като ви спестява изразходването на допълнително време за корекция на оразмеряване.

Генерираните в ArchiCAD изгледи на чертежи на детайли са изключително полезни на етапа на изготвяне на проектната документация, тъй като ви позволяват да използвате повторно и дори да доразработвате изготвените преди това двумерни детайли, които можете да запаметявате в различни векторни файлови формати.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ И ЦЕНА:

- курсът се провежда в работни дни.

- 1 уч. ден е с продължителност от 3 до 5 уч. часа, договорено с курсистите (1 уч. час = 40 мин.).

- при група по-голяма от 8 курсисти се увеличава броя на учебните часове, без това да влияе на цената.

- цената включва: необходими учебни материали и обучение.

- издаване на сертификат: в срок до 5 работни дни след успешно издържан изпит.

 ЗА МОБИЛНО УСТРОЙСТВО ЗАВЪРТЕТЕ ЕКРАНА ХОРИЗОНТАЛНО!

Вид курс Учебни часа
(група)
Учебни часа
(индивидуално)
Цена
(група)
Цена
(индивидуално)
ARCHICAD 36 30 430 лв 540 лв

 

ЗАПИСВАНЕ:

  • записването става след заплащане цената на курса.

 

ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ (ЗА КУРСИСТИ, ОБУЧАВАНИ В ШКОЛАТА):

  • изпитът продължава до 2 астрономически часа и се провежда в предварително уговорен допълнителен ден и час.
  • цената на изпита и сертификата е 45 лв. и се заплаща преди провеждането му.

 

ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ НА КЛИЕНТИ, КОИТО НЕ СА ОБУЧАВАНИ В ШКОЛАТА:

  • изпитът продължава до 3 астрономически часа и се провежда в предварително уговорен ден и час.
  • цената на изпита и сертификата е 55 лв. и се заплаща преди провеждането му.

 

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ КОНСУЛТАЦИИ: 

1 уч.ч.: 25 лв.

2 уч.ч.: 40 лв.

3 уч.ч. и повече: 18 лв. / уч. ч.

(1 уч. час = 40 мин.)